بلبرینگ و هرزگرد (27)

بوش طبق (52)

سیستم جلوبندی، تعلیق و فرمان (84)

میل موجگیر (24)