بلبرینگ و هرزگرد (24)

بوش طبق (35)

سیستم جلوبندی، تعلیق و فرمان (86)

میل موجگیر (14)