بلبرینگ و هرزگرد (23)

بوش طبق (34)

سیستم جلوبندی، تعلیق و فرمان (59)

میل موجگیر (12)